Kinderdagverblijf 't Schildpadje
 

Buitenschoolse Opvang bij 't Schildpadje

[regio De Meern - Vleuten - Leidsche Rijn, Registratienr. LRK 161560489]

Welkom op de pagina van BSO ´t Schildpadje

De kleinschalige BSO waar we kleuren, knutselen, spelen en vooral veel plezier hebben. De uren na een lange dag inspanning op school zijn vooral voor ontspanning. We spelen, binnen of buiten (tuin of speeltuin), we knutselen naar thema en af en toe maken we een uitje verder weg. BSO ’t Schildpadje is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 tot 18.00 en op vrijdag van 12.00 tot 18.00. De kinderen worden wanneer de school uit is opgehaald (ma-di-do 14.45 en vrijdag 12.00). In de vakanties zijn de kinderen de gehele dag welkom, zo ook wanneer een studiedag/vrije dag op een opvangdag valt.


Plaatsing voor BSO brengt een aantal voorwaarden met zich mee;

  • Alleen kinderen die in deze wijk naar school gaan (Het Veldhuis, Pantarijn en De Krullevaar) kunnen op BSO ’t Schildpadje geplaatst worden (dit i.v.m. de afstand).
  • Daarnaast krijgen kinderen die al bij ’t Schildpadje opgevangen werden op het KDV, voorrang op kinderen ‘van buiten af’.
  • Broertjes of zusjes van kinderen die hier al geplaatst zijn, krijgen voorrang.

Wenbeleid BSO ’t Schildpadje

Kinderen die vanuit het KDV doorstromen, hoeven niet te wennen. Zij kennen de pedagogisch medewerkster en alle andere kindjes al van de tijd dat het kind op het KDV opgevangen werd. Kinderen die nieuw zijn, mogen twee dagdelen komen wennen voor het contract ingaat. In het geval van BSO zal dit gebeuren op een middag (14.45-18.00). Natuurlijk zo mogelijk op de dag dat het kindje opgevangen gaat worden.

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw

’t Schildpadje kan opvang bieden aan een kleine groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De verschillende leeftijden in de groep maken het tot een verticale groep. Doordat de opvang kleinschalig is, is er veel aandacht voor alle kinderen. Zowel in groepsverband als in persoonlijke aandacht (in de vorm van samen een spelletje doen, en gesprekje of iets dergelijks). Het maximaal aantal kinderen is inclusief mijn eigen kinderen. Hoeveel kinderen er opgevangen kunnen worden, wordt bepaald door een rekentool, leidster-kind-ratio. Hierin wordt kindaantal en leeftijd ingevuld. Daaruit volgt hoeveel kinderen er opgevangen mogen worden. Hier wordt per dag berekend of er plaatsen zijn of niet.