Kinderdagverblijf 't Schildpadje
 

Kinderdagverblijf 't Schildpadje - Pedagogisch beleid

[regio De Meern - Vleuten - Leidsche Rijn, Registratienr. LRK 143153353 ]

Inleiding

Ieder kinderdagverblijf dient een pedagogisch plan te maken. Hierin staat omschreven hoe de leidster met de kinderen omgaat. Hoe zij handelt in bepaalde situaties en de aanwezige kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunt. Op deze pagina staan enkele passages uit het pedagogisch plan van ´t Schildpadje. Het hele document is op te vragen bij de leidster (06-36222367 of info@tschildpadje.nl).

Wennen bij ‘t Schildpadje

Wanneer het kennismakings- en intakegesprek hebben plaatsgevonden, wordt er een wendag afgesproken. U komt uw kind brengen zodat hij/zij de leidster beter leert kennen en de sfeer kan proeven.


De wenprocedure werkt als volgt:

• Een wenochtend (9.00 – 11.00 uur) voorafgaand aan de eerste opvangdag.

• De eerste dag (9.00 – 16.00 uur).


Na deze wenmomenten kunnen de kinderen tijdens de reguliere openingstijden gebracht en gehaald worden. Wanneer blijkt dat uw kind meer tijd nodig heeft om te wennen, kunnen er in overleg meer wenmomenten aan toegevoegd worden.

Contact met ouders

Contact met u als ouders vind ik erg belangrijk. Er zijn verschillende momenten en manieren waarop ik als leidster contact heb met de ouders van de op te vangen kinderen. Wanneer de kinderen ’s morgens gebracht worden is er voor de ouders een moment, meestal wordt de afgelopen nacht/weekend doorgenomen. Bij het ophalen van de kinderen vindt er een overdracht plaats over wat het kind de dag zoal gedaan heeft. Daarnaast heeft ieder kind een schriftje waarin dagelijks wat dingen worden opgeschreven. Bijvoorbeeld wat het kind gemaakt of gedaan heeft die dag (speeltuin, uitje, e.d. staan er natuurlijk ook in). Dit schriftje gaat steeds mee naar huis, zo kunnen eventueel ook bijzonderheden van thuis er in geschreven worden (bijv. als er een druk weekend geweest is).

Een dag bij ’t Schildpadje ziet er als volgt uit:

TijdActiviteit
7.30 - 8.30De kinderen worden gebracht en mogen vrij gaan spelen. Er is tijd voor contact tussen ouders en leidster.
8.30 - 9.45De kinderen spelen nog even verder nu iedereen er is. Er is tijd gereserveerd voor een knutselactiviteit vanaf ± 9 uur. Kinderen die de activiteit aan kunnen, nemen er aan deel.
9.45 - 10.00We ruimen samen op en luisteren erna naar een verhaaltje of zingen liedjes.
9.30 - 10.15We gaan aan tafel eten en drinken (Fruit, sap). Vervolgens gaan we naar de wc/worden er luiers verschoond.
10.15 - 11.45Er is tijd om te gaan spelen. Wanneer het droog is, kunnen de kinderen in de tuin spelen, ook mogen de kinderen binnen spelen. Ook is het mogelijk dat we deze tijd gebruiken om er op uit te gaan in de bolderwagen (wanneer er geen kinderen slapen).
11.45 - 12.15We eten en drinken aan tafel een boterham en melk.
12.15 - 15.00Verschonen, de kinderen doen erna een middagslaapje. Kinderen die wakker blijven, nemen deel aan een activiteit. Deze activiteit is meer gericht op de leeftijd van deze kinderen (3+).
15.00 - 15.30Drinken & fruit/koek. Buiten spelen (indien mogelijk).
15.30 - 16.45We gebruiken deze tijd vaak om er op uit te gaan. Naar de speeltuin of een wandeling in de wijk. Verschonen, kinderen gaan erna spelen.
17.00 - 18.00Kinderen worden opgehaald.

Binnen & buiten spelen

Op de dag zijn er verschillende speelmomenten. Op die momenten wordt er binnen of buiten gespeeld. Ik streef er naar zeker 1 keer per dag met de kinderen buiten te spelen. Dat kan zijn in de tuin waar de kinderen kunnen fietsen, in de zandbak kunnen spelen, ook zijn er ballen, een watertafel, etc. aanwezig. In onze tuin loopt ook een konijntje rond, de tuin is rondom afgesloten dus het konijn kan niet weg. De kinderen leren spelenderwijs hoe ze met het dier om moeten gaan. Wat wel en niet kan. Samen het hok verschonen kan een leerzame activiteit zijn.

Het kan ook zijn dat we naar de weide met dieren wandelen of naar een door ’t Schildpadje goedgekeurde speeltuin in de buurt gaan. Een voorbeeld hiervan is de bouwspeeltuin in de Balije, een met een hek omheinde speeltuin, dagelijks ’s middags geopend en vanaf ‘t Schildpadje op loopafstand. Wanneer we naar een speeltuin in de buurt gaan, wordt er gebruik gemaakt van een bolderwagen om de kinderen in te vervoeren. Hierin is voor ieder een plekje, onderweg zitten de kinderen vast, op verantwoorde plekken mogen ze uit de wagen.

Slapen & rustmomenten

Naast alle activiteiten, van buiten spelen tot knutselen, zijn er natuurlijk ook momenten waarop de kinderen moe zijn en graag even rusten. Er is in huis een ruimte ingericht als ruimte om te kunnen rusten. Hier staat voor ieder kind een bedje klaar. De kinderen liggen in een slaapzak in de bedjes. De bedjes zijn uitgerust met een lakentje en een dekentje. Er wordt geen gebruik gemaakt van dekbedden. Baby’s slapen in een kort opgemaakt bedje, zij slapen op hun rug, niet op hun buik. Mocht een baby op de buik gerold zijn, wordt deze weer op de rug gelegd. Ook grotere kinderen kunnen gebruik maken van een bedje wanneer ze moe zijn. Ook zij slapen in een slaapzak. Op de kamer is een babyfoon aanwezig. Zo worden kinderen die weer wakker zijn snel gehoord.

Thema’s & creatief aanbod

’t Schildpadje vindt het belangrijk de kinderen te stimuleren in hun creatieve ontwikkeling. In het kader van deze en andere ontwikkelingsgebieden werk ik met thema’s en leer ik de kinderen te werken met verschillende materialen en technieken die zij op hun leeftijd aankunnen. Thema’s als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, e.a. komen uitgebreid aan bod. Tussen deze vaste thema’s door worden andere thema’s aangesneden. Binnen zo’n thema worden knutselactiviteiten bedacht, prentenboeken voorgelezen, liedjes gezongen, etc. Knutsels die gemaakt worden, worden mee naar huis genomen. Kinderen kunnen trots aan papa of mama laten zien wat hij/zij gemaakt heeft.

Leerzame activiteiten

Het kan ook zijn dat we naar de weide met dieren wandelen of naar een door ’t Schildpadje goedgekeurde speeltuin in de buurt gaan. Een voorbeeld hiervan is de bouwspeeltuin in de Balije, een met een hek omheinde speeltuin, dagelijks ’s middags geopend en vanaf ‘t Schildpadje op loopafstand. Wanneer we naar een speeltuin in de buurt gaan, wordt er gebruik gemaakt van een bolderwagen om de kinderen in te vervoeren. Hierin is voor ieder een plekje, onderweg zitten de kinderen vast, op verantwoorde plekken mogen ze uit de wagen.

Relatie leidster - kind

Het kan ook zijn dat we naar de weide met dieren wandelen of naar een door ’t Schildpadje goedgekeurde speeltuin in de buurt gaan. Een voorbeeld hiervan is de bouwspeeltuin in de Balije, een met een hek omheinde speeltuin, dagelijks ’s middags geopend en vanaf ‘t Schildpadje op loopafstand. Wanneer we naar een speeltuin in de buurt gaan, wordt er gebruik gemaakt van een bolderwagen om de kinderen in te vervoeren. Hierin is voor ieder een plekje, onderweg zitten de kinderen vast, op verantwoorde plekken mogen ze uit de wagen.

Het kind voelt zich belangrijk en gewaardeerd, veilig en vertrouwd. Wanneer het kind wat meer gewend en dus wat meer op het gemak is, kan het zich verder gaan ontwikkelen. De een is heel nieuwsgierig, de ander kijkt de kat uit de boom. Als leidster zal ik in beide situaties zo goed mogelijk op de wensen van het kind inspelen. De een ontdekt zelf van alles, de ander heeft een zetje nodig. Als leidster geef ik de voorkeur om kinderen op een positieve manier te benaderen. Complimenten geven, gewenst gedrag belonen.

Soms zal het nodig zijn wat strenger op te treden. Wanneer dit het geval is, zullen grenzen en regels duidelijk aangegeven worden. Soms werkt het negeren van negatief gedrag, een andere keer zal er een consequentie aan vast zitten. Bij corrigeren wordt het negatieve gedrag afgekeurd, niet het kind zelf. De leidster legt uit wat er niet mag en waarom het niet mag.