Kinderdagverblijf 't Schildpadje
 

Openingstijden

Kindercentrum ’t Schildpadje is 4 dagen in de week geopend. Namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Openingstijden zijn van 7.30 tot 18.00 uur. Afwijken van de genoemde tijden is mogelijk, zowel binnen als buiten deze tijden (in overleg). Dit maakt het ook mogelijk om een halve dag opvang of een deel van de dag opvang te krijgen. Ruilen van dagen is mogelijk, dit is echter wel afhankelijk van de bezetting van de gewenste dag.


’t Schildpadje biedt 52 weken per jaar opvang. Dit in samenwerking met andere kindercentra. Voor meer informatie hierover zoekt u contact met de leidster van ’t Schildpadje.


Tarieven KDV & BSO

't Schildpadje hanteert één all-in uurtarief van €7,14 in samenwerking met Lokowo/Ziezazo.


....bedrag/uurper maand
KDV€ 7,14€ ....
BSO€ 7,14€ ....

Meer uitleg hierover staat omschreven in het pedagogisch plan (deze is op te vragen bij de leidster).


Beschikbaarheid

't Schildpadje kan opvang bieden aan 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De verschillende leeftijden in de groep maken het tot een verticale groep. Op het moment zijn er op de opvangdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) nog mogelijkheden tot plaatsing. Voor de meest actuele informatie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen. Zie ook de vermelding op de homepage.


Kinderopvangtoeslag

Het maximale uurtarief waarop de kinderopvangtoeslag 2013 gebaseerd wordt, bedraagt voor deze kinderopvang €6,46 / kind / uur (2014 €6,70). Meer uitleg kunt u vinden op de hieronder vermelde websites.


Links

• Rijksoverheid - Kinderopvang

• Belastingdienst - Kinderopvangtoeslag aanvragen

• Landelijk Register Kinderopvang - Gegevens & Inspectierapport 't Schildpadje

• Klachtenregeling Ziezazo

• Informatie GGenGD Utrecht